Druga faza u pripremi “Senzorne bašte”

Druga faza u pripremi naše “Senzorne bašte” (parka) je gotova.

Još samo malo ….