Dokumentacija

Za upis učenika u internat škole neophodno je da se uz dokumentaciju koja se dostavlja za upis u školu popuni i prijava za dom

(interni dokument)