Zaposleni

Škola za gluve ima 61  zaposlenog i organizacionu strukturu primerenu zahtevima i potrebama svojih učenika. U kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u školi, u školskoj 2022/23. godini najveći broj čine zaposleni sa visokom stručnom spremom

            Direktor škole-Mladen Šurlan

        Nastavno vaspitno osoblje

              

 

 

 

 

 

 

 

Sanja Radulović                                        Marija Baralić                                Aleksandar Tijanić

Diplomirani defektolog                           Diplomirani defektolog                    Diplomirani biolog

 

       

Mirjana Ignjatović                                Dijana Braković

Diplomirani defektolog                      Diplomirani defektolog

          

          Anđela Marković                              Bogdan Ranković                                     Marija Petkovič

Diplomirani filolog                Diplomirani profesor fizičke kulture          Diplomirani defektolog

 

     

        Aleksandar Bajović                                     Irena Milutinović

Diplomirani profesor fizičke kulture        Diplomirani defektolog

          

              Igor Jokić                                             Vladimir Petrović                           Aleksandra Miljković

Diplomirani profesor fizičke kulture              Veroučitelj                              Diplomirani muzički pedagog

     

Milica Stanković                                Nadežda Petrović

Diplomirani defektolog                        Diplomirani defektolog

            

          Svetlana Mijatović                                Milica Mitić                                         Jelena Stevanović

Diplomirani defektolog                                Diplomirani defektolog                     Diplomirani defektolog

 

       

          Bojana Milosavljević                                Marija Mikarić

Diplomirani defektolog                        Diplomirani defektolog

               

              Ema Nikolić                                       Ana Milosavljević                                   Srbijanka Đorđević

          Diplomirani  slikar                         Diplomirani defektolog                           Diplomirani defektolog

 

       

           Minja Stojkovski                                  Aleksandra Tasić

Diplomirani defektolog                        Diplomirani pedagog

             

            Danijela Rdojičić                                      Violeta Terzić                                         Jovana Švarc

     Diplomirani defektolog                          Diplomirani defektolog                          Diplomirani filolog

       

Zorica Maćić                                        Darko Petronijević

Diplomirani defektolog                              Pomoćni nastavnik

         

Billjana Milosavljević                         Slađana Komatović                                Jasmina Vasić

Diplomirani defektolog                    Diplomirani defektolog                          Diplomirani defektolog

 

         

Nevenka Mijanović                                    Slavica Igrutinović

Stručni saradnik                                  Diplomirani defektolog

             

Versna Veličković                                     Dragana Šurlan                                      Divna Petrović

Diplomirani defektolog                          Diplomirani defektolog                     Diplomirani defektolog

 

 

                                    Administrativno osoblje

 

      Славиоца Прица-дипломирани економиста     

Snežana Knažević                               Slavica Prica                                            Slavica Bulatović

Diplomirani pravnik                      Diplomirani ekonomista                                 Ekonomista

                                       

 Tehničko osoblje

 

     

Ivan Petronijević                            Đorđe Nišavić                                     Gordana Cvetković

Ekonomski tehničar                          Medicinski tehničar                                   Spremačica

   

Cvetan Marković                                  Dejan Đorđević

Domar                                             Glavni kuvar

 

           

Aleksandra Ćirković                              Snežana Trifunović                              Jelica Pešić

Spremačica                         Tehničar za pranje i hemijsko čišćenje        Kuivar-poslatičar

     

Katarina Alempijević                               Vera Petrović

Spremačica                                         Negovateljica

   

Ana Vasić                                      Nataša Gušić

Negovateljica                                     Spremačica