Zaposleni

Škola za gluve ima 61  zaposlenog i organizacionu strukturu primerenu zahtevima i potrebama svojih učenika. U kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u školi, u školskoj 2022/23. godini najveći broj čine zaposleni sa visokom stručnom spremom

            Direktor škole-Mladen Šurlan

        Nastavno vaspitno osoblje

              

 

 

 

 

 

 

 

Sanja Radulović                                  Marija Baralić                                    Aleksandar Tijanić

Diplomirani defektolog                     Diplomirani defektolog                    Diplomirani biolog

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Mirjana Rakićević                                Dijana Braković

Diplomirani defektolog                      Diplomirani defektolog

 

           

      Bogdan Ranković                               Marija Petković                                Anđela Marković

Diplomirani profesor                        Diplomirani defektolog                  Diplomirani filolog

fizičke kulture

 

     

  Aleksandar Bajović                            Irena Milutinović

Diplomirani profesor                        Diplomirani defektolog

fizičke kulture

 

          

  Igor Jokić                                             Vladimir Petrović                              Aleksandra Miljković

Diplomirani profesor                         Veroučitelj                                         Diplomirani muzički pedagog

fizičke kulture

Milica Stanković

Diplomirani defektolog

       

 Svetlana Božović                                    Milica Mitić

Diplomirani defektolog                        Diplomirani defektolog

 

       

  Bojana Milosavljević                           Marija Mikarić

Diplomirani defektolog                      Diplomirani defektolog

               

  Ema Nikolić                                           Ana Milosavljević                                   Srbijanka Đorđević

  Diplomirani  slikar                               Diplomirani defektolog                        Diplomirani defektolog

 

       

  Minja Stojkovski                                   Aleksandra Tasić

Diplomirani defektolog                       Diplomirani pedagog

             

     Danijela Rdojičić                                Violeta Terzić                                      Jovana Švarc

     Diplomirani defektolog                     Diplomirani defektolog                    Diplomirani filolog

Darko Petronijević

Pomoćni nastavnik

         

Billjana Milosavljević                         Slađana Komatović                                 Jasmina Vasić

Diplomirani defektolog                     Diplomirani defektolog                          Diplomirani defektolog

 

Slavica Igrutinović

Diplomirani defektolog

         

Vesna Veličković                                      Dragana Šurlan

Diplomirani defektolog                          Diplomirani defektolog

 

 

                                    Administrativno osoblje

 

      Славиоца Прица-дипломирани економиста     

Snežana Knažević                               Slavica Prica                                            Slavica Bulatović

Diplomirani pravnik                          Diplomirani ekonomista                       Ekonomista

                                       

 Tehničko osoblje

 

     

Ivan Petronijević                                Đorđe Nišavić                                     Gordana Cvetković

Ekonomski tehničar                          Medicinski tehničar                           Spremačica

 

Dejan Đorđević

Glavni kuvar

 

           

Aleksandra Ćirković                           Snežana Trifunović                                         Jelica Pešić

Spremačica                                      Tehničar za pranje i hemijsko čišćenje           Kuvar-poslatičar

     

Katarina Alempijević                                        Vera Petrović

Spremačica                                                          Negovateljica