Osnovna škola

Распоред часова основне школе 2023-2024. година

Распоред писмених задатака у основној школи

Основна школа са домом за ученике оштећеног слуха у Крагујевцу образује децу са свим врстама сметњи у развоју. Образовно – васпитни план и програм рада са деце је тимски планиран и индивидуализован према могућностима и потребама деце.

Настава је организована као разредна од И-ИВ разреда и средње-предметна од В-ВИИИ разреда.