Osnovna škola

РАСПОРЕД ЧАСОВА ОСНОВНА ШКОЛА 2022 2023 ГОДИНА

Распоред писмених задатака за основну школу

Osnovna škola sa domom za ucenike oštecenog sluha u Kragujevcu obrazuje decu sa svim vrstama smetnji u razvoju. Obrazovno – vaspitni plan i program rada sa decom je timski planiran i individualizovan prema mogucnostima i potrebama dece.

Nastava je organizovana kao razredna od I-IV razreda i razredno-predmetna od V-VIII razreda.