Predškolsko

Predškolska ustanova kao poseban objekat obuhvata prostorije za rad sa decom do 7 godina starosti, učionicu, dnevni boravak i učionicu za fonetsku ritmiku i reedukaciju psihomotorike.

Predškolski i pripremno predškolski tretman sa decom oštećenog sluha i govora se odvija kroz:

  • grupni rad;
  • slušne i govorne vežbe;
  • logopedske vežbe;
  • reedukaciju psihomotorike;
  • fonetsku ritmiku.

U predškolsku grupu su uključena i deca koja imaju kohlearni implant. Njihova rehabilitacija odvija se po principima i metodama rada za decu oštećenog sluha, a plan i program rada je u korelaciji sa planom i programom rada predškolske grupe dece koja čuju.