Komisija za prijem dece

Komisija za prijem dece u Servisni centar je tim od tri člana :

  • Dragana Šurlan ( defektolog-koordinator Servisnog centra) ,
  • Nevenka Mijanović ( socijalni radnik ),
  • Sladana Komatović ( defektolog ) .

Uvidom u dokumentaciju , razgovorom sa roditeljima/starateljima , procenom deteta , komisija daje saglasnost za prijem deteta na dodatnu podršku u okviru Servisnog centra.

Komisija zaseda cele godine u periodu od 8 do 11 sati u školi.
Komisija se zakazuje pozivom na broj telefona : 064/63-99-132 ili 034/ 323-662 ( lokal 8)