Kontakt

 • Direktor škole - Mladen Šurlan, 034/323-662, lokal 1
 • Sekretar škole - Snežana Knežević, 065/323-66-20
 • Šef računovodstva - Slavica Prica, 065/323-66-21
 • Stručni saradnik/defektolog - Biljana MIlosavljević, 065/323-66-23
 • Socijalni radnik - Nevenka Mijanović, 065/323-66-24
 • Rukovodilac predškolske ustanove - Bojana Milosavljević 065/3236626
 • Rukovodilac osnovne škole mlađih razreda - Danijela Radojičić 065/3236625
 • Rukovodilac osnovne škole starijih razreda - Slađana Komatović 065/323-66-29
 • Rukovodilac srednje škole - Ana Milosavljević 065/323-66-28
 • Rukovodilac servisnog centra - Dragana Šurlan, 064/63-99-132
 • Rukovodilac doma