Organizacija rada

Organizacija rada

Predškolska ustanova radi od ponedeljka do petka od 0730h do 1130h
Subotom, nedeljom i praznicima obdanište ne radi.

Rad sa decom se odvija prema utvrđenom dnevnom redu::
    07 : 30h – 08 : 00h – dolazak dece
    08 : 00h – 08 : 30h – doručak
    08 : 30h – 10 : 30h – aktivnosti i igra
    10 : 30h – 10 : 45h – užina
    10 : 45h – 12 : 00h – odmor (mlađa i srednja vaspitna grupa)
                                  – reedukacija psihomotorike (predškolska grupa)
    12 : 00h – 12 : 30h – ručak
    12 : 30h – 13 : 00h – odlazak kući

Roditelji prilikom preuzimanja deteta dobijaju informacije šta je dete radilo tog dana.