Dokumentacija

  • sva lekarska dokumentacija koju dete ima
  • mišljenje interresorne komisije iz opštine kojoj detet pripada