Istorijat

Ideja o osnivanju škole za decu oštećenog sluha u Kragujevcu, potekla je još 1927. godine i prethodila je osnivanju Šumadijskog društva  “Karađorđe”.
Pravilnik i Pravila su bili odobreni od strane Ministarstva prosvete i Ministarstva socijalne politike. Nažalost, do realizacije ove humane ideje nije došlo zbog niza društveno-ekonomskih okolnosti.

Potreba za brigu o gluvim licima u Šumadiji, nameće se ponovo posle Drugog svetskog rata. U cilju njenog profesionalnog osposobljavanja, po nalogu Komiteta za socijalno staranje Vlade FNRJ, Sreski narodni odbor Kragujevca je osnovao Dom gluvonemih (DES) rešenjem broj 01-2739 od 1. februara 1949. godine. Za potrebe Doma obezbedio je nacionalizivanu zgradu u ulici Starine Novaka broj 27.

Pošto je u Kragujevcu već postojao Dom, Sreski narodni odbor je 1.avgusta 1949. godine osnovao DOM GLUVIH UČENIKA U PRIVREDI. Tako je ustanova zasocijalno zbrinjavanje gluvih omladinaca, prerasla u prosvetnu ustanovu.

Za prvog upravnika Doma postavljen je Mihajlo Belić, a prvi nastavnik bio je  Jakov Petrovič Bjedov.
Školske1957/58. godine škola prvi put prima i  učenike za prvi razred osnovne škole.

Dom i škola se objedinjuju u jednu ustanovu pod nazivom ŠKOLA ZA OSNOVNO I PROFESIONALNO OBRAZOVANJE GLUVE DECE I OMLADINE SA INTERNATOM, o čemu Skupština opštine Kragujevac donosi rešenje FI-971 od 01.09.1963.godine. Za direktora je postavljen Đorđe Marković, koji na toj funkciji ostaje sve do 1985.godine.

Naša škola je, prva u tadašnjoj Jugoslaviji, ukinula zaštitne radionice i učenike uključila u otvorenu privredu.

Za postignute rezultate u radu, 6. oktobra 1971. god. Škola dobija ORDEN ZASLUGE ZA NAROD SA SREBRNIM ZRACIMA  povodom dvadesetogodišnjice rada.
U ovom periodu škola se modernizuje proširenjem prostornih kapaciteta, kupovinom elektroakustičih aparata i kvalitetnim stručnim kadrom- surdopedagozima.

U cilju rane dijagnostike i rehabilitacije dece oštećenog sluha, preduzimaju se mere za otvaranje predškolskog odeljenja koje bi obuhvatilo decu od treće godine starosti. Prva namenski zidana zgrada za potrebe predškolske gluve i nagluve dece u tadašnjoj Jugoslaviji. Predškolsko odeljenje je počelo sa radom 1. septembra 1982. godine. Tako je uspostavljen proces za celovitu rehabilitaciju dece oštećenog sluha.

Radi bolje socijalizacije dece oštećenog sluha 1987. godine u našu predškolsku ustanovu bila je primljena i grupa od 22 čujuće dece iz Dečije ustanove “Nada Naumović” iz Kragujevca, ali je posle dve godine propala, jer su roditelji povukli svoju čujuću decu, iz straha da će naučiti  da se služe gestovnim govorom.

Kako je škola proširivala svoju delatnost, tako je neprekidno postojala potreba za prostorom, pa je od 1997-1999.godine izvedena treća faza dogradnje. Podizanjem sprata na postojećoj školskoj zgradi, dobijeno je 12 trokrevetnih i četvorokrevetnih soba sa kupatilima, veliki prostor za dnevni boravak i soba za vaspitače, a prostorije u prizemlju su preuređene u kabinete. Tako je ustanova dovedena na nivo moderne institucije.