Organizacija vaspitnih grupa

Predškolski programi sprovode se svakodnevno u dva osnovna organizacijska oblika:

     1.  Mlađa vaspitna grupa (od prve do treće godine) ;

     2.  Srednja vaspitna grupa (od treće do pete godine) ;

     2.  Predškolska grupa (od pete godine do polaska u školu).

Rad se odvija po oblastima:

I Govorno-jezički razvoj

II Razvoj elementarnih matematičkih pojmova

III Razvoj elementarnih pojmova poznavanja prirode i društva

IV Likovno vaspitanje

V Fizičko vaspitanje

 

Sa mlađom i srednjom vaspitnom grupom radi se na razvoju govora, motoričkih sposobnosti i navikama samoposluživanja.

Predškolska grupa radi po redovnom nastavnom planu i programu. 

Ciljevi i zadaci predškolskog programa su usmereni na podsticanje i razvoj svih detetovih sposobnosti i veština (telesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih) uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

 Ciljevi mlađe i srednje vaspitne grupe:

  • Samostalnost i briga o sebi
  • Razvoj, upotreba i razumevanje govora
  • Socijalni razvoj i socijalizacija
  • motorički razvoj

U godini pred polazak u školu zadaci vaspitno-obrazovnog rada su:

  • Podsticanje osamostaljivanja
  • Jačanje socio-emocionalne kompetencije
  • Pružanje podrške saznajnom razvoju
  • Negovanje radoznalosti
  • Pružanje podrške fizičkom razvoju