Dokvalifikacija i prekvalifikacija

Vanredni učenici se mogu upisati na:

 • dokvalifikaciju za obrazovni profil – tehničar grafičke dorade u četvoragodišnjem trajanju, i na
 • prekvalifikaciju za sve postojeće obrazovne profile u školi u trogodišnjem trajanju frizer, pedikir – manikir, autolimar, pekar i knjigovezac.

Vanredni učenik je u obavezi da školi podnese:

 • prijavu za upis u srednju školu.
 • zahtev (molbu, gde obrazlaže zašto želi da se prekvalifikuje ili dokvalifikuje)
 • originale i kopije svedočanstva i diplome.

Nakon toga komisija utvrđuje dopunske ispite koje vanredan učenik treba da polaže, za dokvalifikaciju, a to su:

 1. Predmeti čiji sadržaji nisu pretežno isti u odnosu na savladane,
 2. Predmeti koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom,
 3. Predmete završnog razreda, i
 4. Maturski ispit.

Za prekvalifikaciju – dopunski ispiti su iz stručnih predmeta, i predmeti koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom, i završni ispit.
Zatim direktor donosi rešenje, u kome su osim ličnh podataka, sadržani: predmeti i ocene po razredima koji su priznati, dopunski ispiti po redosledu razreda, obaveza polaganja završnog, odnosno maturskog ispita i ispitni rokovi:

 • novembarski
 • februarski
 • aprilski
 • junski
 • avgustovski rok

Raspored polaganja dopusnkih ispita vanrednih učenika za aprilski rok je istaknut na oglasnoj tabli.

Razredni starešina za vanredne učenike: Igrutinović Slavica
Br. tel. 034-323-662