Dokumentacija

РАСПОРЕД ЧАСОВА основна школа

U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje že do 01. septembra navršiti 6,5-7,5 godina. (cl. 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

Za upis, potrebna su vam sledeća dokumenta:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • prijava prebivališta,
  • potvrda o završenom pripremnom predškolskom programu,
  • dokaz o zdravstvenom pregledu deteta i
  • rešenje interesorne komisije.

Ukoliko dete i članovi porodice nemaju licna dokumenta, kao ni prijavu prebivališta niti zdravstvenu knjižicu, a dete nije pohađalo pripremni predškolski program, prema čl. 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, škola može da upiše dete i bez gore navedene dokumentacije.

Ako dete starije od sedam ipo godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja. To znaci da se na osnovu testiranja i uvida u ono što dete već zna, može upisati u prvi, ali i u neki od starijih razreda. Ovo je važno zbog toga da bi dete zaista boravilo i učilo u okviru svoje vršnjačke grupe – sa decom istog uzrasta, a ne sa znatno mlađom decom. (cl. 98 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

Odluku o tome da li će dete biti upisano u redovnu ili u osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju (specijalnu školu) donosi isključivo roditelj. Vi se možete posavetovati o tome sa stručnjacima koji rade sa vašim detetom, ali odluku u vaše ime niko nema pravo da donese.

Prijavu možete preuzeti u elektronskoj formi: