Terapija muzikom

TERAPIJA MUZIKOM

 

Uokviru Srvisnog centra Skole sa domom za ucenike ostecenog sluha pruzamo uslugu
pohadjanja terapije muzikom

Slušni integracioni trening (SIT) predstavlja vid muzikoterapije.

SIT je koristan svoj deci sa smetnjama u razvoju kao što je autizam, intelektualna ometenost,
oštećenja sluha, ADD/ADHD, disleksija, smetnje u učenju i slično. Takođe, SIT je koristan i
svoj ostaloj deci i odraslim osobama bez obzira da li imaju neke poteškoće, zdravstvene
probleme ili bolesti, probleme u emocionalno-socijalnoj sferi ili jednostavno žele koristiti SIT za
poboljšanje svoga opšteg zdravlja i zadovoljstva.

SIT nije isto što i muzičko obrazovanje i njegov primarni cilj nije podizanje muzičke kulture ili
edukacija iz poznavanja klasične ili popularne muzike.

Korisnik SIT-a ne mora poznavati muzički opus Mozarta ili nekog drugog kompozitora da bi
koristio ovu vrstu terapije. Bez obzira da li neko voli ili ne voli, razume ili ne razume, sluša ili ne
sluša klasičnu ili pop muziku, učinak slušnog treninga biće pozitivan. Jednostavno, treba se samo
prepustiti zvuku, bez napora, a rezultati će doći sami.

SIT ne traži aktivno slušanje muzike a za vreme slušnog treninga može se obavljati bilo koji tihi
posao kao npr. crtanje, čitanje, sastavljati slagalice, rešavati matematičke zadatke, igrati se ili
jednostavno odmarati.

Muzika koja se koristi u slušnom integracijskom treningu pažljivo je odabrana i zvučno
(akustički) dodatno obrađena i modifikovana, te više nije identična sa originalnim muzičkim
delom. Stoga se ona isključivo može koristiti u terapijske svrhe.
Rezultati sprovedenih istraživanja pokazali su da SIT zaista pomaže u razvoju različitih
sposobnosti dece. Navodimo neke od pozitivnih učinaka primene SIT-a:

• bolja socijalizacija,
• dobijene su primerenije emocionalne reakcije,
• poboljšane su kognitivne i perceptivne sposobnosti,
• poboljšana pažnja i interes,
• poboljšan muzički sluh i slušno procesiranje,
• poboljšana motorička spretnost,
• bolja lateralizacija,
• bolje komunikativne sposobnosti, jezičke sposobnosti, govor i čitanje,

Slušanje se sprovodi u blokovima od 30 minuta, I ima ih cetiri , a trajanje jedne slušne seanse
zavisi od mogućnosti/sposobnosti onoga ko pohadja terapiju )
Terapeut koji sprovdi terapiju u nasoj ustanovi je dip defektolog Drgana Surlan