Uspešno realizovan projekat “Ruke prijateljstva”

Naša ustanova je sa uspehom okončala projektne aktivnosti odobrene od strane ACES-a.

Prisustvovali smo na završnom okupljanju u Slovačkoj Republici sa ostalim učesnicima.

Tako je naša škola uspostavila partnersku saradnju sa školom iz Pečuja u Mađarskoj.

Projekat promoviše sport, kao zdrav stil života za osobe sa invaliditetom, omogućavajući im bolju integraciju u zajednici.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.