Učimo da plivamo

Naša domska deca uživaju u obuci plivanja koju redovno realizuju vaspitači.