U korak sa savremenim zahtevima rehabilitacije, NOVA KSAFA

Zajedničkom saradnjom Centra za kvalitetno obrazovanje i Škole sa domom za učenike oštećenog sluha kroz projekat „Jačanje kapaciteta za pružanje rehabilitacijskih usluga u oblasti slušnih i govorno – jezičkih poremećaja“ podržanim od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja omogućena je nabavka i primena inovativnih pristupa u rehabilitaciji učenika naše ustanove ali i učenika sa smetnjama u razvoju sa i van teritorije grada Kragujevca kojima ova škola pruža dodatnu podršku.

Uvođenje digitalne ksafe u rehabilitaciju podrazumeva novu metodu u obradi zvuka, primena savremenih uređaja ne isključuje upotrebu klasičnih metoda, već ga je moguće koristiti uz bilo koju metodu ili način rehabilitacije. Pored primene u dijagnostici i terapiji, primena digitalnog seta omogućava i novi kvalitet koji podrazumeva grupni rad, ritmičke i muzičke vežbe što daje jednu novu notu rehabilitaciji govora i slušanja.

Zahvaljujući podršci od strane Ministarstva proces rehabilitacije će se poboljšati i ubrzati kod učenika sa govorno – jezičkim smetnjama a time i poboljšati njihov kvalitet života.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.