U (C) 05/2017 – Usluga osiguranja vozila

Saopštavamo odluku o dodeljenom ugovoru za uslugu – osiguranje vozila

Kratak opis predmeta nabavke: Usluga osiguranje vozila
Oznaka predmeta nabavke: Usluga osiguranja vozila–  66514110

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena