Takmičenje frizera

Škola sa domom za učenike oštećenog sluha je 20. aprila učestvovala na takmičenju frizera u Jagodini i osvojila 4. mesto u ekipnom delu.