Svečano otvaranje senzorne bašte

Ambasada Republike Češke je finansirala „Senzornu baštu“ pri Školi sa domom za učenike oštećenog sluha, Kragujevac. Predviđena sredstva obezbeđena putem projekta su omogućila da se kompletira proces adaptacije prostora, renoviranja, nabavke i montaže predviđenih stavki.

* Senzorna bašta se oprema u skladu sa potrebama svakog deteta i podrazumeva dobro pripremljeno okruženje i aktivnosti koje razvijaju psiho-motorne sposobnosti, ne zaboravljajući na individualne razlike i omogućavaju im slobodu da biraju aktivnosti.

Cilj senzornog vrta je da podstakne sva čula, ali i da svu decu ujedini u igri. Sigurna igra i zabava se podrazumevaju a profesionalni zadatak je da se stvori sigurno mesto gde se osećaju slobodnim. Igra je deo našeg razvoja, pa deca treba slobodno da nađu ono što ih čini zadovoljnim.

Stručnom i kontinuiranom podrškom u senzornoj bašti (igraonici) učenici će biti u mogućnosti da se kroz obavljanje planiranih aktivnosti od strane terapeuta ali i slobodnog odabira istih da steknu veštine da na društveno prihvatljiv način oslobode nemira, nervoze ili psiho-motornog nemira. Na ovakav način oslobađanjem nemira se nedvosmisleno omogućuje napredak pojedinca kako u vaspitno-obrazovnom radu tako i u primeni rehabilitacionog postupka. Tako pojedinac biva usresređen i obavlja zadatke bez poteškoća a pažnja usmerena na učenje. Na ovakav način bili bi smo u mogućnosti da u našoj oblasti rada spojimo teoriju i praksu i tako omogućimo da deca napreduju shodno svojim mogućnostima jer ovakvim pristupom bez obzira koji vid problema da učenik ima, postaje svestan da ima svoj prostor gde će moći prema sospstvenim specifičnostima moći da se relaksira i oslobodi nemira ili da se stimuliše kroz aktivnosti u grupi. Tako dolazimo do činjenice da sva deca imaju iste potrebe, samo ih na drugačiji način zadovoljavaju.

Svi uređaji i oprema, koji su deo senzorno-motorne stimulacije u senzornom vrtu, pažljivo se biraju i postavljaju, kako bi stimulirali njihovu nezavisnu pretragu.

Osim naših đaka, koji pohađaju predškolsku, osnovnu i srednju školu, prednosti ovog projekta imaće i druga deca koja pohađaju redovnu školu, ali koriste naše usluge stručne podrške.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.