Predavanje povodom nedelje osoba oštećenog sluha i svetakog dana srca

U organizaciji Instututa za javno zdravlje Kragujevac i škole sa domom za učenike oštećenog sluha, povodom nedelje osoba oštećenog sluha i svetakog dana srca organizovano je predavanje u prostorijama internata. Učenicima je objašnjeno koji su sve rizici po zdravlje i bitnost primene zdravog načina života. Dr. Gordana Radosavljević, internista u domu zdravlja Kragujevac je održala predavanje i diskusiju sa učenicima.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.