Poseta Bitolju

Naša škola је imala čast da prisustvuje obeležavanju 70 godina rada Zavoda za rehabilitaciju dece sa oštećenjem sluha, govora i drugih razvojnih smetnji “Kočo Racin” u Bitolju. Ovaj susret smo istovremeno iskoristili da se upoznamo sa radom i organizacijom ove ustanove i da razmenimo iskustva sa kolegama.