Početak nove školske godine

Prošlu školsku godinu smo uspešno završili uprkos teškoj situaciji u kojoj smo se svi našli. 1.9.2020. godine počinje nova školska godina koja će se odvijati u malo izmenjenim uslovima. Sve informacije o odvijanju i organizaciji nastave roditelji će dobiti od odeljenskog starešine.