Osnovna škola

Osnovna škola sa domom za ucenike oštecenog sluha u Kragujevcu obrazuje decu sa svim vrstama smetnji u razvoju. Obrazovno – vaspitni plan i program rada sa decom je timski planiran i individualizovan prema mogucnostima i potrebama dece.
Nastava je organizovana kao razredna od I-IV razreda i razredno-predmetna od V-VIII razreda.

Kontakt osobe: Vasic Jasmina 065/ 3236625 i Srbijanka Đordevic 065/ 3236629

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.