Održan seminar “Diferencijalna nastava za učenike sa teškoćama u učenju”

U petak, 22. maja 2015.god. u našoj školi je održan seminar “Diferencijalna nastava iz svih predmeta za učenike sa teškoćama u učenju”. Autori projekta su profesori Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerzitet Novi Sad, prof.dr. Gordana Nikolić-defektolog i prof. dr. Nataša Branković, profesor razredne nastave.  Aktivnim učestvovanjem na radionicama,  dvadesetoro defektologa, predmetnih nastavnika i stručnih saradnika, razvilo je K2 kompetencije, kompetencije za poučavanje i učenje. Zahvaljujemo se predavačima.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.