odluka o dodeli ugovora – mlečni proizvodi

Kratak opis predmeta nabavke: odluka o dodeli ugovora – mleko i mlečni proizvodi

Kriterijum je: Najniža ponuđena

Odluka o dodeli ugovora – D-03/19