odluka o dodeli ugovora

Kratak opis predmeta nabavke: odluka o dodeli ugovora- izvođenje radova na rekonstrukciji elektroenergetskih instalacija
Kriterijum je: najniža ponuđena cena

odluka o dodeli ugovora JNMV R-01 2019