Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku radova-Radovi na masinskoj montazi lifta i prateci radovi R-01/18

Kratak opis predmeta nabavke: Radovi na masinskoj montazi lifta i prateci radovi
Kriterijum je: Najniža ponuđena cena

ЈНМВ Р-01-18-радови-Лифт