obaveštenje o zaključenom ugovoru

Kratak opis predmeta nabavke: obaveštenje o zaključenom ugovoru- javne nabavke male vrednosti- voće i povrć i srodni proizvodi

JNMV D- 04 19 воће и поврће

Kriterijum je: Najniža ponuđena