obaveštenje o zaključenom ugovoru

Kratak opis predmeta nabavke: obaveštenje o zaključenom ugovoru- „gorivo, motorni benzin, dizel gorivo i tečni naftni gas“
Kriterijum je: najniža ponuđena cena

obaveštenje o zakljucenom ugovoru-GORIVO 2019