Maturanti


Škola sa domom za učenike oštećenog sluha je ispratiila još jednu generaciju. Želimo im puno sreće.