Konkursnu dokumentaciju

Kratak opis predmeta nabavke: Konkursna

e dokumentaciju za JNMV D-04/20 VOĆE I POVRĆE