JN – U(C)-2/2017. Usluga Mobilne telefonije

Odluka o dodeli ugovora za mobilnu telefoniju 2017

 

Oznaka predmeta nabavke  Mobilna telefonija  –64212000