JN U(C)-04/2017 – Servisiranja štampača i reciklaža tonera

Obaveštavamo Vas o odluci o dodeli ugovora za uslugu- Servisiranja štampača i reciklaža tonera (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Servisiranja štampača i reciklaža tonera
Oznaka predmeta nabavke: Usluga servisiranja štampača i reciklaža tonera–  50300000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena