JN D(C) 11/2017 – Nabavka sredstva za higijenu

 Saopštavamo odluku o dodeli ugovora za dobra-SREDSTVA ZA HIGIJENU (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Sredstva za higijenu
Oznaka predmeta nabavke: Sredstva za higijenu –  39830000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena