JN D(C) 08/2017 – Nabavka goriva (centralizovana nabavka)

Obaveštavamo Vas o odluci o dodeli ugovora za uslugu- Nabavka goriva (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka goriva 

Oznaka predmeta nabavke: Goriva: motorni benzin, dizel gorivo i tečni naftni gas-  09132000, 09134200, 09133000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena,