Ishrana učenika

Ishrana učenika u našoj ustanovi je zasnovana na HACCP standardima koja poštuje sve zacrtane norme kvaliteta i kvantiteta u ishrani. Takođe se vrši konstantana kontrola higijene, kvaliteta i ispravnosti hrane u kuhinji od strane “ZZZZ Kragujevac”. Jelovnik se prema učeničkom standardu smenjuje na 15 dana i po potrebi se usklađuje (zavisno od sezone i dostupnosti određenih namirnica).

Jelovnik :

Primer jednog ručka:

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.