javne nabavke male vrednosti-voće i povrće-konkursns dokumentacija

Kratak opis predmeta nabavke:javne nabavke male vrednosti-konkursna dokumentacija
Kriterijum je: Najniža ponuđena

04 19 KD JNMV Voće i povrće