javne nabavke male vrednosti-voć i povrće-poziv

Kratak opis predmeta nabavke:javne nabavke male vrednosti-voće i povrće-poziv
Kriterijum je: Najniža ponuđen

Poziv JNMV D 04 2019 Voće i povrćea