Donacija ministarastva prosvete nauke i tehnološkog razvoja

U okviru donacije MPNTR-a, načelnik prosvete G. Joksimović svečano je uručio 5 kompjutera i 1 štampač našoj školi.