Direktor škole, dobio licencu

Direktor škole sa domom za učenike oštećenog sluha, Mladen Šurlan, istraživačkim radom na temu “Asistivna tehnologija kao potreba i način prevazilaženja funkcionalnih barijera i unapređenja vaspitno-obrazovnog procesa u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama razvoju”, stekao je licencu za direktora. Istraživački rad direktora posebno su pohvalili rukovodilac školske uprave Novi Sad, rukovodilac školske uprave Zaječar i predstavnik zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja koji su bili članovi komisije.