Dani defektologa 2019.

Na Zlatiboru u kongresnom centru “Zlatibor Mona” od 21. do 24. februara održan je stručno naučni skup sa međunarodnim učešćem “Dani defektologa 2019”, u organizaciji Društva defektologa Srbije. Kolege iz naše škole aktivno su učestvovale na ovom skupu, uspešno predstavivši tri rada u vidu prezentacije i dva rada u vidu poster prezentacije.
Nadamo se da ćemo i naredne godine ucestvovati i uspešno nastaviti da koračamo zajedno ka jednom cilju, a to je unapređivanje položaja osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.