Acesov projekat “Ruke prijateljstva” i poseta školi u Pečuju

Od 1. septembra 2015 godine krenula je realizacija projekta „Ruke prijateljstva“, koji je u okviru Aces-ovog ( asociijacija entralno evropskih škola) ovogodišnjeg projekta na temu SOLIDARNOSTI. Škola sa domom za učenike oštećenog sluha je ove godine prošla na Aces-ovom konkursu i projekat zajedno realizuje sa specijalnom školom iz Pečuja u Mađarskoj.
Od početka realizacije projekta bio je niz radionica koje su se odvijale paralelno u obe škole. U okviru tih radionica bila je organizovana i poseta partnerskoj školi u Pečuju. Učenici i nastavnici naše škole su bili u mogućnosti da se upoznaju sa metodama i načinom rada mađarske škole kao i da učestviju na brojnom umetničkim i edukativni radionicama i sportskim takmičenjima.
Škola iz Pečuja će uzvratiti posetu u aprilu naredne godine.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.