Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju

odluka o dodeli ugovora

Kratak opis predmeta nabavke: odluka o dodeli ugovora- izvođenje radova na rekonstrukciji elektroenergetskih instalacija
Kriterijum je: najniža ponuđena cena

odluka o dodeli ugovora JNMV R-01 2019

O školi

Ideja o osnivanju škole za decu oštećenog sluha u Kragujevcu, potekla je još 1927. godine i prethodila je osnivanju Šumadijskog društva “Karađorđe”
Saznaj više