Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju

Osnovna škola

Osnovna škola sa domom za ucenike oštecenog sluha u Kragujevcu obrazuje decu sa svim vrstama smetnji u razvoju. Obrazovno – vaspitni plan i program rada sa decom je timski planiran i individualizovan prema mogucnostima i potrebama dece.
Nastava je organizovana kao razredna od I-IV razreda i razredno-predmetna od V-VIII razreda.

Kontakt osobe: Vasic Jasmina 065/ 3236625 i Srbijanka Đordevic 065/ 3236629

O školi

Ideja o osnivanju škole za decu oštećenog sluha u Kragujevcu, potekla je još 1927. godine i prethodila je osnivanju Šumadijskog društva “Karađorđe”
Saznaj više