Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (12)