Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja