Izvestaj o radu direktora za period februar -avgust školske 2022-2023