Izveštaj o radu direktora za period avgust- februar školske 2022-2023