Izveštaj o ostvarivanju GPRŠ-a za period februar-avgust školske 2022-2023. godine